29 Jun 2014

Sant Jordi

Antoni GAUDI et la Catalogne, histoire et modernité

RETORN SOBRE L’EXPOSICIO «ANTONI GAUDI ET LA CATALOGNE: HISTOIRE ET MODERNITE»

Gràcies a tots els que heu visitat, participat a les activitats, seguit per internet, recolzat i /o parlat de l’exposició «Antoni GAUDI et la Catalogne: histoire et modernité » que ha estat tot un èxit amb més de 2000 visitants !

Aquesta resposta ens encoratge a plantejar-nos nous reptes per tal de poder proposar nous esdeveniments que permetin donar a coneixer la historia, la llengua i la cultura de Catalunya.

Gràcies a tots !


Filed under: Non classé

Trackback UriLeave a Comment

Completa la següent operació | Compléter l’opération suivante: *