AG 2019: Nova junta

Després de l’Assemblea General del dissabte 16 de novembre del 2019, la nova junta està composada per:

  • ▶️ President : Jordi ROTLLAN
  • ▶️ Tresorer : Nicolas DAVID
  • ▶️ Secretaria : Eva PLA

Volem agrair als assistents per la seva presencia i suport a aquesta Assemblea General Ordinària.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Completa la següent operació | Compléter l’opération suivante: *