Archives - June, 201429 Jun 2014

Sant Jordi

Antoni GAUDI et la Catalogne, histoire et modernité

RETORN SOBRE L’EXPOSICIO «ANTONI GAUDI ET LA CATALOGNE: HISTOIRE ET MODERNITE»

Gràcies a tots els que heu visitat, participat a les activitats, seguit per internet, recolzat i /o parlat de l’exposició «Antoni GAUDI et la Catalogne: histoire et modernité » que ha estat tot un èxit amb més de 2000 visitants !

Aquesta resposta ens encoratge a plantejar-nos nous reptes per tal de poder proposar nous esdeveniments que permetin donar a coneixer la historia, la llengua i la cultura de Catalunya.

Gràcies a tots !


Filed under: Non classé

Trackback Uri


12 Jun 2014


Filed under: Non classé

Trackback Uri


8 Jun 2014


Filed under: Non classé

Trackback Uri


6 Jun 2014


Filed under: Non classé

Trackback Uri


5 Jun 2014


Filed under: Non classé

Trackback Uri


1 Jun 2014


Filed under: Non classé

Trackback Uri